Loading...... AdDynamix

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWOWEJ W STRYSZOWIE
 

O szkole

Szkoła Odkrywców Talentów


Aktualno¶ci

Projekty realizowane w naszej szkoleGaleriaSprawdzian po szóstej klasie

Sprawdzian jest powszechny i obowi±zkowy. Przyst±pienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programow± kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych. Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleĽć można w informatorze o sprawdzianie.
Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy.
Sprawdza umiejętno¶ci w zakresie:

  • czytania
  • pisania
  • rozumowania
  • korzystania z informacji
  • wykorzystywania wiedzy w praktyce.


Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wynik jest opisany w skali punktowej (od 0 do 40).

Terminy sprawdzianów w naszej szkole:

• 04.11. 2015r. próbny sprawdzian kl. VI.

• Grudzień 2015r. próbny sprawdzian kl. VI w terminie określonym przez OKE.

• Próbny sprawdzian w klasie VI przeprowadzony przez wydawnictwo „Operon”.

• Sprawdzian w klasie III przeprowadzony przez wydawnictwo „Operon”.

• Sprawdzian OBUT w klasie III.

• Diagnoza umiejętności z matematyki i j. polskiego – klasa V. • Maj 2016 sprawdziany po I, II, IV klasie.

Sprawdzian po szóstej klasie • 05.04.2016r. sprawdzian.

Życzymy bardzo dobrych wyników

Utworzono w 2003
Kontakt: Koło informatyczne

Kontakt: e- mail
Szkoła Podstawowa
w Stryszowie
34-146 Stryszów
tel. 033 8797492

Sekretariat

Biblioteka

Dla rodziców

Dla uczniów

Przydatne linki