Loading...... AdDynamix

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWOWEJ W STRYSZOWIE
 

O szkole

Szkoła Odkrywców Talentów


Aktualności

Projekty realizowane w naszej szkole


Galeria 

JEŚLI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH
STAŁ SIĘ OFIARĄ PRZEMOCY
NIE CZEKAJ!
PRZYJDŹ DO NAS!
UDZIELIMY CI POMOCY!


W GMINIE STRYSZÓW DZIAŁA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
D/S PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KTÓREGO ZADANIEM
JEST INTEGROWANIE I KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH PODMIOTÓW ORAZ SPECJALISTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZĄ PRZEDSTAWICIELE:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie;
- Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej;
- Sądu Rejonowego w Wadowicach;
- Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie;
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowie;
- Organizacji Pozarządowej działającej na terenie Gminy Stryszów;
- Placówek Oświatowych działających na terenie Gminy Stryszów;
- Urzędu Gminy w Stryszowie;

OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY MOGĄ ZGŁASZAĆ SWOJE PROBLEMY W:

• Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie
od poniedziałku do piątku, w godz.: 800 - 1500 pokój nr 112
/tel. 33 8797 150 oraz 511 650 854/.

• Punkcie Konsultacyjnym w Stryszowie /w budynku starej poczty/ tel. 33 8797 528


HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW W PUNKCIE KONSULTACYJNYM:

1. terapeuta

poniedziałek: 1600 - 2000
- konsultacje indywidualne: 1600 - 1700
- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych: 1700 - 2000
wtorki: 1300 - 1500 konsultacje dla ofiar i sprawców przemocy domowej
piątki: 1430 - 1700 zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych

2. psycholog

pierwsze trzy czwartki miesiąca od 1330 do 1630
/rejestracja pod tel. 33 8797 150 oraz 511 650 854/.

3. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie

środa od 1530 do 1730

• Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 5
tel. 33 8797 412 lub 33 8797 744
? pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych w Stryszowie
środa od 1230 do 1500

• na Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej tel. 33 8766607 lub 112

Wszyscy specjaliści przyjmują bezpłatnie, pomoc otrzyma każda zgłaszająca się osoba.

Utworzono w 2003
Kontakt: Koło informatyczne

Kontakt: e- mail
Szkoła Podstawowa
w Stryszowie
34-146 Stryszów
tel. 033 8797492

Sekretariat

Biblioteka

Filmy

Dla rodziców

Dla uczniów

Przydatne linki