Loading...... AdDynamix

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWOWEJ W STRYSZOWIE
 

O szkole

Szkoła Odkrywców Talentów


Aktualności

Projekty realizowane w naszej szkole
Galeria 

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Stryszowie jest realizowany projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Stryszów”.
Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów poprzez eliminowanie zdiagnozowanych zaburzeń umiejętności szkolnych oraz rozwijanie zainteresowań dzieci szczególnie uzdolnionych. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

• Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożone dysleksją (część nr – VIII), gr, A i B,
prowadzący:mgr Jolanta Pająk

• Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożone dysleksją (część nr – VIII), gr C,
prowadzący: mgr Beata Sadzikowska

• • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (część nr – IX), gr.A,
prowadzący: mgr Beata Sadzikowska

• • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (część nr – X), gr.A i B, prowadzący:
mgr Jadwiga Lasek

• • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych literacko (część nr – XI), gr.A,
prowadzący: mgr Jadwiga Lasek

• • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo-ekologicznie (część nr –XII), gr.A,
prowadzący:mgr Jolanta Pająk

• • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie (część nr –XIII), gr.A,
prowadzący: mgr Beata Sadzikowska


Na zajęciach

W ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Stryszów” prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Uczniowie mają możliwość rozwijania sprawności czytania, pisania, podniesienie poziomu graficznego pisma. Odbywa się to poprzez szereg ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową i wzrokowo-ruchową, w oparciu o atrakcyjne pomoce dydaktyczne, m.in.: historyjki obrazkowe, rebusy, gry w oparciu o materiał dźwiękowy, krzyżówki, loteryjki, układanki mozaikowe, puzzle, „Perskie oko”, dywanik glottodydaktyczny. Prowadzone są również zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Poprzez różnorodne zabawy matematyczne, gry, układanki, uczniowie chętnie utrwalają już zdobyte wiadomości i rozwijają nowe oraz uczą się współpracy w grupie. Dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia plastyczne prowadzone są zajęcia wzbogacające doświadczenia dzieci i rozwijające ich zainteresowania artystyczne. Działania te służą rozbudzaniu twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej, poznawaniu nowych technik plastycznych.


1a.jpg (6507 bytes) 2a.jpg (6670 bytes)   3a.jpg (6086 bytes)

4a.jpg (5931 bytes)  5a.jpg (6484 bytes) 

Utworzono w 2003
Kontakt: Koło informatyczne

Kontakt: e- mail
Szkoła Podstawowa
w Stryszowie
34-146 Stryszów
tel. 033 8797492

Sekretariat

Biblioteka

Dla rodziców

Dla uczniów linki

Przydatne linki