Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Życzenia świąteczne

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.

Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna  od 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020r.

W tym okresie szkoła nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Podstawy prawne:

Rekrutacja do klasy I online

Drodzy Rodzice przyszłej  klasy I

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ci z Państwa, którzy nie złożyli jeszcze "Formularza rekrutacyjnego" oraz "Oświadczenia rodziców do rekrutacji" mogą to zrobić przesyłając skan dokumentów lub zdjęcie na adres e mail szkoły:

Nauczanie zdalne - zalecenia dla rodziców i uczniów

 

Drodzy Rodzice!

 

Od dnia 25.03.2020  dyrektorzy  szkół zostali zobowiązani przez Ministra Edukacji Narodowej do organizacji nauczania na odległość.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stryszowie do zdalnego nauczania wykorzystuje przede wszystkim:

  • Dziennik elektroniczny

  • Pocztę elektroniczną

  • Komunikatory czy zdalne platformy, np.: platformę Quizlet, Skype’a, OnDrive, Messengera, E-podręczniki itp.

Nauczanie zdalne

Szanowni rodzice i uczniowie.

25 marca wchodzą w życie nowe przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ważna informacja

Szanowni rodzice i uczniowie.

Bardzo proszę o codzienne sprawdzanie poprzez e-dziennik jakie zadania będą przygotowywać dla Was nauczyciele i na bieżąco je wykonywać. Proszę również zapoznać się z platformami edukacyjnymi umieszczonymi  pod adresami:

Zawieszenie zajęć dydaktyczno wychowawczyczych

Szanowni rodzice.

Od 12.03 do 25.03.2020r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole. W dniach 12-13.03.2020r. dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki będą odbywać się zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16.03.2020r. wszyscy uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele przedmiotów poprzez e-dziennik będą kontaktować się z państwem w celu przekazania zadań do wykonania przez ucznia samodzielnie w domu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny
im. św. Jana Pawła II
34-146 Stryszów
telefon: +48 33 879 74 92
email: spstryszow@iap.pl

 

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Vulcan UONET+

1. Poradnik: E-dziennik dla rodziców i uczniów.

2. Instrukcje dla rodziców.

3. Aplikacja mobilna Dzienniczek+.