Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Program edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie, proszę".

W naszej szkole od 10 listopada br. realizowany był program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Aktywny udział w tym przedsięwzięciu brała klasa II. Program składał się z pięciu zajęć warsztatowych. Poniżej znajdują się założenie teoretyczne i organizacyjne.

Świąteczne paczki dla dzieci z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Radoczy

W wyniku loterii fantowej, która odbyła się w naszej szkole 9 grudnia 2021r., udało się zebrać środki pieniężne, które przeznaczyliśmy na  przygotowanie 25 paczek świątecznych dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Radoczy. Paczki zawierały: słodycze, kosmetyki oraz drobiazgi świąteczne. Prezenty zostały przekazane 18 grudnia 2021.

Loteria fantowa

Dnia 9 grudnia uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego zorganizowali w szkole loterię fantową. Środki finansowe pozyskane z loterii przeznaczone zostały na pomoc materialną dla dzieci z ubogich rodzin naszej miejscowości i dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy.

Piernikowy zawrót głowy

Dnia 7 grudnia w klasie trzeciej odbyły się przedświąteczne zajęcia ozdabiania pierników.

Zespół Szkolno - Przedszkolny
im. św. Jana Pawła II
34-146 Stryszów
telefon: +48 33 879 74 92
email: spstryszow@iap.pl

 

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Vulcan UONET+

1. Poradnik: E-dziennik dla rodziców i uczniów.

2. Instrukcje dla rodziców.

3. Aplikacja mobilna Dzienniczek+.