Stop przemocy!

Zespół interdyscyplinarny

JEŚLI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH STAŁ SIĘ OFIARĄ PRZEMOCY NIE CZEKAJ!
PRZYJDŹ DO NAS! UDZIELIMY CI POMOCY!

W GMINIE STRYSZÓW DZIAŁA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY D/S PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KTÓREGO ZADANIEM JEST INTEGROWANIE I KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH PODMIOTÓW ORAZ SPECJALISTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZĄ PRZEDSTAWICIELE:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie;
- Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej;
- Sądu Rejonowego w Wadowicach;
- Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie;
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowie;
- Organizacji Pozarządowej działającej na terenie Gminy Stryszów;
- Placówek Oświatowych działających na terenie Gminy Stryszów;
- Urzędu Gminy w Stryszowie;

OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY MOGĄ ZGŁASZAĆ SWOJE PROBLEMY W:

• Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie
od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 - 15.00 pokój nr 112
/tel. 33 8797 150 oraz 511 650 854/.

•Punkcie Konsultacyjnym w Stryszowie /w budynku starej poczty/ tel. 33 8797 528


HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW W PUNKCIE KONSULTACYJNYM:

Psycholog - Pani Anna Majchrzak Korydylewska:

I i IV poniedziałek miesiąca w godz. 15.30-18.00

 Psychoterapeuci: /tel. 33 879 79 31/

Pani Beata Góra Kraus oraz Pani Jolanta Mikołajek:

wtorki: 15.30-17.00 - grupa dla osób współuzależnionych,

             17.00-19.00 - grupa dla osób uzależnionych od alkoholu

             19.00-20.00 - konsultacje terapeutyczne z ofiarami i sprawcami przemocy domowej

 soboty: 14.30-16.00 - konsultacje indywidualne

               16.00-18.00 - grupa dla osób uzależnionych od alkoholu

 Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 2 dyżuruje Dzielnicowy /tel. 33 879 74 12/:

w każdą środę o godz. 09.00-12.00

w I sobotę miesiąca: 11.00-14.00

 Członek GKRPA: tel. 517 303 338

I poniedziałek miesiąca: 09.00-10.30

III poniedziałek miesiąca: 13.00-14.30

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej: mediator, psycholog, pedagog od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00  /tel. 33 874 21 01/

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy: psycholog, pedagog od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-20.00 /tel. 33 873 10 01/

 na Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej: całodobowo tel. 47 33 27 450.