Wracamy do szkoły

    "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
 
  01.09.2021 r. wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. 
Następnie zabrał głos dyrektor szkoły mgr inż Lucjan Pająk, który przywitał zebranych uczniów klas IV-VIII oraz nauczycieli. Przedstawił wychowawców poszczególnych klas i nową panią, która będzie uczyć języka angielskiego. Życzył uczniom dobrych ocen, osiągnięć w konkursach. Kolejnym punktem akademii był występ artystyczny klasy VI. Uczniowie piosenkami i wierszami wspominali 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej,  wakacje oraz powitali nowy rok szkolny.
Po zakończeniu występów uczniowie z wychowawcami udali się do swoich klas.