Warsztaty w ramach gminnego projektu dotyczącego ochrony środowiska

15 września uczniowie klas 2, 3 , 4, 5 , 6 i 7 uczestniczyli w projekcie pn. „Gmina Stryszów i Dzieci przykładem świeci – edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii” .

W ramach zajęć  poznali, co to jest niska emisja i jej przyczyny, poruszono temat zanieczyszczenia powietrza oraz jego sposobów ochrony. Zwrócono uwagę na inne odnawialne źródła energii : panele słoneczne, fotowoltaikę, farmy wiatrowe. Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach w czasie, których przygotowywali ozdoby z materiałów wtórnych.