Sprawozdania finansowe placówki za rok 2019

Sprawozdania finansowe placówki za rok 2019 znajdują się na stronie

https://bip.malopolska.pl/gzeswstryszowie