Smog albo zdrowie - akcja edukacyjna wśród uczniów naszej szkoły

   14 września 2021 r. w naszej szkole prowadzona była akcja edukacyjna na temat zanieczyszczenia powietrza. Akcja przeprowadzona była przez Ekodoradcę Gminy Stryszów – pana Mateusza Bródkę.

Uczniowie podczas lekcji wysłuchali informacji na temat szkodliwości smogu i spalania śmieci, dowiedzieli się czym są odnawialne źródła energii i w jaki sposób można chronić powietrze? Uczniowie zostali uświadomieni, że czystość powietrza zależy od nas samych. Nikt nie poprawi jakości powietrza bez naszej wspólnej pracy. Nasze zdrowie i zdrowie przyszłych pokoleń zależy od nas!  Akcja edukacyjna realizowana była  w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MAŁOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej. Na stronie Gminy Stryszów zamieszczone zostały  działy dla mieszkańców: Jakość powietrza, Program Czyste Powietrze, Ekointerwencja, Airly – aktualne wskaźniki powietrza w naszej gminie. Zachęcamy do zapoznania się z ich zawartością. Szczególnie polecamy zapoznać się z możliwościami dofinansowania wymiany pieców, termomodernizacji i wykorzystania odnawialnych energii. Znajdują się tam też informacje dotyczące monitorowania jakości powietrza – aplikacje mobilne, strony www i inne.