rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY I ORAZ PRZEDSZKOLA 2023/2024

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie informuje, że w dniu 01.03.2023r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola oraz uczniów do  klasy pierwszej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. św. Jana Pawła II w Stryszowie na rok szkolny 2023/2024.

W celu zgłoszenia dziecka należy pobrać formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w sekretariacie (w szkole i przedszkolu)
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie, oraz na stronie internetowej szkoły www.spstryszow.iap.pl w linku "rekrutacja".
Wypełnione formularze należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2023r. w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie.

 


Dokumenty do pobrania (dla klasy I)

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY dla zamieszkałych w obwodzie (pdf)

2. FORMULARZ REKRUTACYJNY dla zamieszkałych poza obwodem (pdf)

3. Oświadczenia rodziców do rekrutacji (pdf)

4. Oświadczenie woli przyjęcia (pdf)

5. Ankieta rekrutacyjna (pdf)

6. Ogłoszenie o rekrutacji (pdf)

Dokumenty do pobrania (dla przedszkola)

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (pdf)

2. Oświadczenia rodziców (pdf)

3. Potwierdzenie woli przyjęcia (pdf)

4. Deklaracja kontynuacji (pdf)

6. Ogłoszenie o rekrutacji do przedszkola (pdf)

 

 

 

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny
im. św. Jana Pawła II
34-146 Stryszów
telefon: +48 33 879 74 92
email: spstryszow@iap.pl

 

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Vulcan UONET+

1. Poradnik: E-dziennik dla rodziców i uczniów.

2. Instrukcje dla rodziców.

3. Aplikacja mobilna Dzienniczek+.