Rada Rodziców

Przewodnicząca:  Danuta Zawiła

Z - ca przewodniczącej: Katarzyna Baca

Sekretarz: Maria  Matuła