Rada Rodziców

Przewodnicząca:  Danuta Zawiła

Z - ca przewodniczącej: Joanna Porębska

Skarbnik: Małgorzata Kurowska

Sekretarz: Maria Porzycka