Rola pedagoga w szkole

Rola pedagoga w szkole:

·         Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, osoba, do której można się zwracać o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów

·         Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, analizuje niepowodzenia

·         Wspiera uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i osobistych

·         Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną

·         Prowadzi działania wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły

·         Zajmuje się działalnością profilaktyczną zgodną ze szkolnym programem profilaktyki

·         Włącza się w organizację opieki i pomocy dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Zadania te pedagog organizuje we współpracy:

·         z nauczycielami,

·         z domem rodzinnym,

·         z instytucjami pomocowymi szkole.

Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

·         czujesz, że  jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie,

·         masz problemy rodzinne,

·         jesteś w trudnej sytuacji materialnej,

·         masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

·         nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami,

·         chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób to zrobić,

·         masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

·         chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Drodzy Rodzice, pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych.

Formy pomocy: konsultacje telefoniczne i online w sytuacjach związanych z problemami rodziców/opiekunów i nauczycieli z podejrzeniem lub stwierdzeniem doświadczania przez dzieci i młodzież agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystywania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli samobójczych lub zaburzeń odżywiania.

Kontakt: bezpłatny numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): 800 100 100

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00.

Więcej informacji i kontakt online przez stronę www.800100100.pl