Otwarcie boiska w Stryszowie

„ W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka.

Rzeczą istotną jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć zwycięski bój”.    

To motto Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które towarzyszyło podczas uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. św. Jana Pawła II w Stryszowie w dniu 9 października. 

Na uroczystość  przybyli liczni goście przywitani przez Dyrektora szkoły. Po wystąpieniu pana dyrektor głos zabrał pan Wójt. Kulminacyjnym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczennice klasy II.  Na zakończenie uczniowie klasy VIII ćwiczyli dwutakt, oraz wykonywali rzuty do kosza. Również pan Wójt i Dyrektor wykonywali rzuty.  Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego, to stworzenie nowych możliwości rozwoju i realizacji pięknej idei wychowania przez sport. Powstanie tak potrzebnego i funkcjonalnego obiektu sportowego wzbogaciło szkołę i całą miejscowość. Niech sport kształtuje charaktery dzieci i młodzieży, uczy ich szacunku dla drugiego człowieka i wartości, którymi należy się kierować w życiu.