Stryszów

Stryszów

Gmina Stryszów położona jest na Pogórzu Wielickim, w Paśmie Beskidu Makowskiego, w niewielkiej dolinie, u podnóża lesistej góry Chełm. Składa się ona z sześciu sołectw: Dąbrówki, Leśnicy, Łękawicy, Stronią, Zakrzowa, Stryszowa.

Jak głosi tradycja ludowa, nazwa Stryszów pochodzi od słowa STRYCHACZ czyli ceglarz. gdyż dawniej były w Stryszowie liczne cegielnie i słynął on z wyrobów garncarskich.

Stryszów był prywatną własnością szlachecką, przechodząc na przestrzeni wieków w ręce zmieniających się tu ciągle rodów szlacheckich. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XVI w. Założycielem Stryszowa był ród Słupskich herbu Śreniawa, którzy byli jego właścicielami do połowy XVI w. W drugiej połowie tegoż wieku Stryszów przeszedł w posiadanie Kaspra Castigione Suskiego. Był on założycielem dworu

 

str2.gif (19327 bytes)

w Stryszowie. Tam też znajdowały się zabudowania folwarczne. Z chwilą powstania folwarku, wieś stała się w wsią pańszczyźnianą, a ludność jej zobowiązana była do przymusowej, bezpłatnej robocizny na pańskim gruncie. Stryszów ponosił także ciężar podatkowy na rzecz państwa. Na rzecz dworu natomiast mieszkańcy wsi uiszczali roczny czynsz gruntowy oraz daniny w ziarnie i drobiu. W XVII i XVIII wieku

Stryszów przechodził w ręce różnych rodów szlacheckich. Na początku XIX wieku dobra zakupił Kalasanty Gorczyński, syndyk klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ostatnimi właścicielami wsi do 1939 roku byli Rozalia i Franciszek Łubieńscy. W roku 1946 miejscowy folwark został rozparcelowany pomiędzy chłopów.

Poza walorami turystycznymi (ukształtowanie terenu, czyste środowisko, znaczne obszary leśne ) w Stryszowie znajduje się zabytkowy murowany dwór z końca XVI w., w którym obecnie mieści się muzeum i wzniesiony w XIV w. Kościół ze swą atrakcją- płaskorzeźbą sceny modlitwy Chrystusa w Ogrójcu. W 1739 roku drewniany kościół spłonął, a nowy murowany wybudował trzy lata później Kazimierz Wilkoński. O płaskorzeźbie “Chrystus w gaju oliwnym niewiele można powiedzieć, poza tym iż powstała około 1500 roku w warsztacie Wita Stwosza.

str1.gif (32189 bytes)str3.gif (31472 bytes)

Przed wojną istniała w Stryszowie fabryka zapałek, stacja PKP, mleczarnia, krakowska filia banku tzw. “Kasa Stefczyka" ( po wojnie banku nie było ), trzy karczmy prowadzone przez Żydów (jedna była na granicy Stryszów - Zakrzów, druga na miejscu dzisiejszej piekarni, trzecia na Dole) i młyn. Był to młyn prywatny. W czasie wojny praca w młynie groziła Oświęcimiem. Mimo to w młynie pracowano, wprawdzie po nocach w obawie przed hitlerowcami, ale każdy mógł mieć choć trochę mąki.

Według wyjaśnień listonosza - Stanisława Makówki - Agencja Pocztowa w Stryszowie powstała 20 lutego 1945 roku, niestety nie wiadomo (gdzie się wówczas mieściła. W 1949 roku Agencję Pocztową przeniesiono do domu Pana Raka, w 1952 placówka ta otrzymała nazwę -- Urząd Pocztowy, a 3 listopada 1957 UP znowu przeniesiono, tym razem do lokalu gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

 

 

Utworzono w 2003
Kontakt: Koło informatyczne