Grono pedagogiczne

W naszej szkole pracuje 16 nauczycieli.

Dyrektorem szkoły jest pan mgr inż. Lucjan Pająk

Poszczególnych przedmiotów uczą następujący nauczyciele:

pedagog szkolny mgr Ewelina Wróbel
język polski mgr Maria Zborowska
język polski, WDŻ mgr Maria Ryba - Bąk
język angielski mgr Joanna Odrowąż-Lenart
język niemiecki mgr Sławomir Basiura
matematyka
mgr Urszula Bizoń
historia, geografia
mgr Urszula Mika
przyroda, chemia, biologia, fizyka mgr Kamila Bilska-Paździora
edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
mgr Marta Kuchta
edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Pająk
edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Sadzikowska

informatyka, zajęcia komputerowe

mgr inż. Lucjan Pająk
wychowanie fizyczne
mgr Andrzej Gałuszka
religia:
mgr  Damian Ślusarczyk
WOS, EDB mgr Mariusz Tatar
Technika mgr Małgorzata Łasak