Statut

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno _- Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Statut Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno _- Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Podkategorie

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stryszowie rozpoczęła realizację projektu " Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów .

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny
im. św. Jana Pawła II
34-146 Stryszów
telefon: +48 33 879 74 92
email: spstryszow@iap.pl

 

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Vulcan UONET+

1. Poradnik: E-dziennik dla rodziców i uczniów.

2. Instrukcje dla rodziców.

3. Aplikacja mobilna Dzienniczek+.