Konsultacje społeczne w naszej szkole

W ramach projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryszów na  lata 2021 – 2030 uczniowie naszej szkoły brali udział w konsultacjach społecznych miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów. 

Pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju zorganizowali  spotkania dla wszystkich klas i wyjaśnili czym jest planowanie przestrzenne i jaki jest cel konsultacji społecznych. Uczniowie wypełnili ankiety i wypowiadali się, co mogłoby się  pojawić w ich miejscowości. Okazją do zaprezentowania swoich pomysłów było wykonanie makiet zagospodarowania centrum Stryszowa. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością. Pomysłów na zagospodarowanie Stryszowa było sporo. Na makietach można było zobaczyć:  skatepark, plac zabaw, basen ze zjeżdżalnią, ściankę wspinaczkową, park linowy, kino plenerowe.