Zebrania dla rodziców

Zebrania z rodzicami

  • 09 września 2021
  • 22  listopada 2021
  • 14  stycznia 2022
  • 20  kwietnia 2022

Konsultacje dla rodziców

Online  lub osobiście wedle potrzeb.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

  • 11.2021 r.                  Piątek po 11 listopada
  • 12.2021 r.                  Wigilia szkolna (środa)
  • 01.2022 r.                  Piątek po święcie Trzech Króli
  • 24,25.26.05. 2022r.    Egzamin Ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)
  • 05.2022 r.                 Święto Flagi (poniedziałek)
  • 17.06.2021r.              Piątek po Bożym Ciele