STOP CYBERPRZEMOCY!

12.02.2019r. Pani  Agnieszka Chudy pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach przeprowadziła  w klasach: VII i VIII profilaktyczne warsztaty „Stop cyberprzemocy!”

W czasie zajęć uczniowie w oparciu o przeczytane teksty definiowali, czym jest cyberprzemoc. Podawali różne formy cyberprzemocy oraz sposoby postępowania, aby nie zostać jej ofiarą. Dyskutowano na temat hejtu w sieci.

Na zakończenie zajęć prowadząca poinformowała uczniów, do kogo należy się zwrócić, gdzie szukać pomocy w razie zetknięcia się z omawianym problemem. Podkreśliła, że nie należy bać się i wstydzić poprosić o pomoc.

Poruszane na zajęciach tematy nie są uczniom obce, o czym świadczyło ich zaangażowanie. Posiadają bogatą wiedzę na temat zagrożeń, z którymi można się spotkać  w Internecie, ale należy stale przypominać ją.

 M.Zborowska