Mikołajki w DPS

Wizyta Św. Mikołaja w DPS Sióstr Nazaretanek w Wadowicach

Dnia 04.12.2018 roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły oraz Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunami i księdzem wikarym odwiedzili wychowanków DPS Sióstr Nazaretanek w Wadowicach.

Uczniowie przekazali zebrane w szkole słodycze i malowanki potrzebującym dzieciom i młodzieży. Wolontariusze z naszej szkoły przedstawili krótką inscenizację, która wszystkich rozbawiła. Czas umiliło nam również wspólne śpiewanie religijnych piosenek, które zaintonował na gitarze ksiądz Krzysztof Jarosz.

Krótkie lecz intensywne spotkanie sprawiło wiele radości podopiecznym sióstr nazaretanek. Mamy nadzieję, że ten sposób spełniania dobrych uczynków będzie kontynuowany w kolejnych latach.


Fotorelacja