Nauczanie Zdalne

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie MEN dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie informuje, że uczniowie klas I - III  przechodzą na naukę zdalną od poniedziałku, 9 listopada na okres trzech tygodni, do 29 listopada br.

Uczniowie klas IV – VIII kontynuują naukę zdalną do 29 listopada 2020 .

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Bardzo proszę o codzienne sprawdzanie poprzez e-dziennik informacji od wychowawców i nauczycieli. W razie pytań kontakt przez e-dziennik oraz Skype z wychowawcą klasy.

Przedszkole będzie uczyło się bez zmian w trybie stacjonarnym.

Dla rodzin uczniów klas I - III będących w trudnej sytuacji materialnej oraz wielodzietnych (3+ więcej dzieci) będzie możliwość użyczenia przez szkołę laptopów na okres zdalnego nauczania.

W pierwszej kolejności laptopy mogą otrzymać rodziny uczniów, którzy jeszcze ich nie dostali.

Ze względu na ograniczoną liczbę laptopów decydować będzie sytuacja rodzinna ucznia i kolejność zgłoszeń.

Bardzo proszę osoby spełniające powyższe warunki o przesłanie informacji o potrzebie wypożyczenia laptopa na e-dziennik do poniedziałku do godz. 10:00.

Od poniedziałku, 9 listopada br. będzie działała świetlica szkolna zgodnie z dotychczasowym planem  w szczególności dla  uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19  (zgodnie z zaleceniami MEN).

 

 

Z poważaniem

Lucjan Pająk