Kampania Profilaktyczna " Ubezpieczeni przez Rodziców"

 W ramach Kampanii Profilaktycznej "Ubezpieczeni przez Rodziców" zostały opracowane materiały multimedialne, przy których tworzeniu koncentrowano się na rozwoju mocnych stron młodych ludzi. Pozwoli to na lepsze przygotowanie ich do życia w świecie pełnym zagrożeń, a tym samym uodporni na te zagrożenia.

Program porusza kwestie uzależnień od alkoholu, papierosów czy dopalaczy, ale również od internetu, komputera czy telefonu. Zaznajamia z tematyka koronowirusa.

Zachęcam do zapoznania się z niniejszymi materiałami.