Sekretariat - godziny pracy

W sekretariacie szkolnym funkcję sekretarza szkoły pełni pani Małgorzata Lurka

Poniedziałek 730 - 1330

Wtorek 730 - 1330

Środa 730 - 1330

Czwartek 730 - 1330

Piątek 730 - 1330