Sekretariat - godziny pracy

W sekretariacie szkolnym funkcję sekretarza szkoły pełni pani Małgorzata Lurka

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek 730 - 1530

Środa 730 - 1530

Czwartek 730 - 1530

Piątek 730 - 1530