Samorząd szkolny

Przewodnicząca – Monika Kleszcz

Z – ca przewodniczącej – Amelia Wójcik

Skarbnik – Wiktoria Kolasa

Sekretarz – Jakub Nenko