Prace uczniów 2018/2019

Język angielski

1. Zofia Kowalska, kl 8, A walk around London