Godziny urzędowania specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w Stryszowie

Psycholog - Pani Anna Majchrzak Korydylewska:
I i IV poniedziałek miesiąca w godz. 15.30-18.00

Psychoterapeuci: /tel. 33 879 79 31/
Pani Beata Góra Kraus oraz Pani Jolanta Mikołajek:
wtorki: 15.30-17.00 - grupa dla osób współuzależnionych,
             17.00-19.00 - grupa dla osób uzależnionych od alkoholu
             19.00-20.00 - konsultacje terapeutyczne z ofiarami i sprawcami przemocy domowej

soboty: 14.30-16.00 - konsultacje indywidualne
               16.00-18.00 - grupa dla osób uzależnionych od alkoholu

Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 2 dyżuruje Dzielnicowy /tel. 33 879 74 12/:
w każdą środę o godz. 09.00-12.00
w I sobotę miesiąca: 11.00-14.00

Członek GKRPA: tel. 517 303 338
I poniedziałek miesiąca: 09.00-10.30
III poniedziałek miesiąca: 13.00-14.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej: mediator, psycholog, pedagog od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00  /tel. 33 874 21 01/

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy: psycholog, pedagog od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-20.00 /tel. 33 873 10 01/

na Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej: całodobowo tel. 47 33 27 450.