Szkolenie

W dniu 1 marca 2019 roku nauczyciele naszej szkoły pani mgr Urszula Bizoń, mgr Maria Zborowska oraz mgr Marta Kuchta wzięły udział w szkoleniu w ramach realizowanego programu „Aktywna Tablica”.

Szkolenie odbyło się w Beskidzkim Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Suchej Beskidzkiej.  W ramach szkolenia nauczyciele zdobyli  wiedzę w zakresie zastosowania tablicy interaktywnej jako środka dydaktycznego, planowania przebiegu lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz metody projektowania materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem TIK-u. Szkolenie trwało 5 godzin dydaktycznych.