Lekcja otwarta

W dniu 25 marca  2019 r. w klasie VI mgr Kamila Bilska-Paździora przeprowadziła lekcję otwartą w ramach realizowanego przez szkołę programu „Aktywna Tablica”.

W lekcji uczestniczyli dyrektor szkoły pan mgr Lucjan Pająk, wychowawczyni klasy  mgr Urszula Mika oraz mgr Jolanta Pająk. Tematem zajęć było „ Powtórzenie wiadomości z działu „ Bliżej fizyka”. W trakcie lekcji uczniowie utrwalali zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystując technologię informacyjną. Nauczyciel prowadzący zajęcia przygotował szereg ćwiczeń korzystając z aplikacji learningapps.org. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę między innymi w grze Milionerzy, dobieraniu par czy wykreślance.  Poniżej znajdują się linki do poszczególnych zadań.

https://learningapps.org/watch?v=ph0s7tv3318

https://learningapps.org/watch?v=p4np78q2a19

https://learningapps.org/watch?v=pmdxbkv9519

https://learningapps.org/watch?v=p8u5vamxj19

https://learningapps.org/watch?v=pttzgj9wc19