Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II  w Stryszowie

ZSP w Stryszowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spstryszow.iap.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

   Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa
jest:
     -  w pełni zgodna pod względem technicznym,
  -  zgodna pod względem treści na niej zawartej:
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Bilska - Paździora.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 33 8797492

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
  al. Solidarności 77,
  00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno- przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie nie spełnia wymagań zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku wizyty osoby niepełnosprawnej prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

Procedury

Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w czasie pandemii koronawirusa.

 

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

 

 

Sprawozdania finansowe placówki za rok 2019

Sprawozdania finansowe placówki za rok 2019 znajdują się na stronie

Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji dla uczniów kl. I – VIIISławomir Basiura czwartek         10:00 – 10:45 w kl. VIII

Urszula Bizoń czwartek               8:00 – 8:45 w kl. VIII

Kamila Bilska - Paździora wtorek  8:00 – 9:30 w kl. VII

Andrzej Gałuszka piątek              9:50 – 10:35 w sali gimnastycznej

Sylwia Jamróz wtorek                 11:30 – 12:15 w gabinecie pedagoga

ks. Krzysztof Jarosz środa            8:45 – 9:30 w kl. II

Marta Kuchta  wtorek                 9:40 - 10:35 w kl. I

Anna Majchrzak -Kordylewska czwartek 10:35 – 11:20 w gabinecie pedagoga

Urszula Mika czwartek                12:00 – 12:45 w kl. VII

Joanna Odrowąż - Lenart środa   8:00 – 8:45 w kl. V

Jolanta Pająk czwartek               12:45 - 13:30 w kl. II

Lucjan Pająk poniedziałek           11:00 – 11:45 w pracowni informatycznej

Maria Ryba - Bąk piątek              9:50 - 10:35 w kl. VI

Beata Sadzikowska    środa         8:00 - 9:30 w kl. III - konsultacje dla kl. VI

                                środa         11:35 - 12:20 w kl. III - konsultacje dla kl. III

Mariusz Tatar czwartek               10:15 – 11:00 w kl. VII

Maria Zborowska poniedziałek    12:00 – 13:00 w kl. IV

Koronawirus

Szanowni Państwo!

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej i Iranie oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania spowodowane korona wirusem SARS-CoV-2 z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byliście Państwo w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadomcie stację sanitarno epidemiologiczną lub zgłoście się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl .

W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się korona wirusa zwracamy szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami GIS.

Jednocześnie apeluję do Państwa, aby w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów infekcji, o pozostawienie dziecka w domu.


Z poważaniem

mgr inż. Lucjan Pająk

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. św. Jana Pawła II

w Stryszowie

 

Została  również uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wadowicach Telefon alarmowy 698 926 976*


* Czynny w dni robocze w godzinach od 15.00
 do 7.30, a w soboty i dni ustawowo wolne od pracy całą dobę, tylko i wyłącznie w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji, w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowej, w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

zanowni Państwo!

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej i Iranie oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania spowodowane korona wirusem SARS-CoV-2 z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byliście Państwo w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadomcie stację sanitarno epidemiologiczną lub zgłoście się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl .

W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się korona wirusa zwracamy szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami GIS.

Jednocześnie apeluję do Państwa, aby w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów infekcji, o pozostawienie dziecka w domu. 

 

logo spstryszow 3 1x

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II
34-146 Stryszów
telefon: +48 33 879 74 92
email: spstryszow@iap.pl

 

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Vulcan UONET+

1. Poradnik: E-dziennik dla rodziców i uczniów.

2. Instrukcje dla rodziców.

3. Aplikacja mobilna Dzienniczek+.