"Całe życie jest szkołą"- Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. św. Jana Pawła II w Stryszowie obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze, do stworzenia której przyczynił się występ artystyczny przygotowany przez uczniów klasy VII. Nie zabrakło wierszy, podziękowań,  życzeń dla nauczycieli i wszystkich pracowników naszej szkoły. Po występie uczniów pan Dyrektor Lucjan Pająk wręczył nauczycielom corocznie przyznawane "Nagrody Dyrektora" i złożył  wszystkim najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.Na zakończenie uroczystości wszyscy nauczyciele zostali obdarowani przez uczniów Samorządu Uczniowskiego drobnymi upominkami.