Bieg po zdrowie

Szkoła Podstawowa w Stryszowie od 29 października 2021r. do 18.02.2022r. realizowała program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „ Bieg po zdrowie” z uczniami klasy IV.

 „Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży;
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście

     szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności.